Ασφάλιση Αυτοκινήτου
© 2014 asfaleiaautokinitou.net  |
Ασφαλειες Αυτοκινητων asfaleiaautokinitou.net
asfaleiaautokinitou.net - Blog

Η ασφάλιση αυτοκίνητου είναι υποχρεωτική; Σε ποιά νομοθεσία βασίζεται;

Τι εννοούμε με τον όρο "Aστική ευθύνη";

Το ασφαλιστήριο που έχω συνάψει για την Αστική Ευθύνη από ατύχημα του αυτοκινήτου μου καλύπτει την ευθύνη οποιουδήποτε οδηγεί το αυτοκίνητό μου;

Ποιες ζημιές καλύπτει το ασφαλιστήριο μου Αστικής Ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου; Τι είδους αποζημίωση καταβάλλεται από την ασφαλιστική μου εταιρία και σε ποιους;

Ποια πρόσωπα δεν αποζημιώνονται από το ασφαλιστήριο μου Αστικής Ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου;

Eάν εμπλακώ σε τροχαίο ατύχημα, η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μου από ατύχημα αυτοκινήτου με καλύπτει για τις σωματικές βλάβες που μπορεί να υποστώ ως οδηγός;

Ποια είναι τα ελάχιστα ποσά κάλυψης, για τα οποία θα πρέπει να έχω ασφαλίσει την αστική μου ευθύνη για ζημιές σε τρίτους από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό μου;

Μπορεί η ασφαλιστική μου εταιρία να μου ζητήσει τo ποσό που κατέβαλε ως αποζημίωση σε "τρίτο" ζημιωθέντα από ατύχημα που προκάλεσα;

Εάν μου προκαλέσει ατύχημα οδηγός που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, θα αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρία που τον ασφαλίζει;

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος αποβιώσει;

Εάν πουλήσω το όχημά μου, ποια θα είναι η τύχη του ασφαλιστηρίου που έχω συνάψει για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μου;

Τι μου προσφέρουν οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου;

Ποιες προαιρετικές καλύψεις προσφέρονται σήμερα από τις ασφαλιστικές εταιρίες;

Τι καλύπτει η μικτή ασφάλιση; Τι είναι η "απαλλαγή" και σε τι με ωφελεί;

Μπορώ να ασφαλισθώ για ζημιές που θα προκληθούν στο αυτοκίνητό μου από κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών;

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

Ποιες υποχρεώσεις έχω απέναντι στην ασφαλιστική μου εταιρία μετά το ατύχημα;

Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να έχω για να αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρία;

Ποιες υποχρεώσεις έχει απέναντί μου η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού που μου προκάλεσε το ατύχημα; Σε πόσο χρόνο θα αποζημιωθώ;

Πως θα μου καταβληθεί η αποζημίωση;

Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια εφαρμογής του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;

Ποιες ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός); Πως μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αυτό αποζημίωσης;

Σε περίπτωση που μου προκαλέσει ατύχημα ανασφάλιστο όχημα, θα αποζημιωθώ και πώς;

Ποιες κυρώσεις προβλέπονται από το Νόμο, σε περίπτωση κυκλοφορίας ανασφάλιστου οχήματος;

Εάν ο υπεύθυνος του ατυχήματος εξαφανιστεί αμέσως μετά το ατύχημα χωρίς να μου δώσει ή να καταγράψω τα στοιχεία του, θα αποζημιωθώ ως τρίτος ζημιωθείς και πώς;

Τι πρέπει να γνωρίζω για να μην αντιμετωπίσω προβλήματα σε περίπτωση εμπλοκής μου σε τροχαίο ατύχημα εκτός Ελλάδος;

Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα που θα πληρώσω;