Ασφάλιση Αυτοκινήτου

- Η ασφάλιση αυτοκίνητου είναι υποχρεωτική
; Σε ποιά νομοθεσία βασίζεται;

Σύμφωνα με το Νόμο έχετε, πράγματι, υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση αυτοκινήτου για την κάλυψη της "αστικής ευθύνης" σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το όχημα σας.

Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες ασφαλίσεις (προαιρετικές), πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας κάλυψη και του αυτοκινήτου σας.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις
«περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.
© 2014 asfaleiaautokinitou.net  |
Ασφαλειες Αυτοκινητων asfaleiaautokinitou.net
asfaleiaautokinitou.net - Blog