Ασφάλιση Αυτοκινήτου

-Ποιες προαιρετικές καλύψεις προσφέρονται σήμερα από τις ασφαλιστικές εταιρίες;

Οι προαιρετικές καλύψεις που προσφέρονται σήμερα στην ασφάλιση αυτοκινήτου είναι πολλές. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι όροι των καλύψεων αυτών μπορεί να ποικίλλουν ανά ασφαλιστική εταιρία. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι ακόλουθες:

    η μικτή ασφάλιση αυτοκινήτου ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο όχημα σας από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεστε με υπαιτιότητα,
    η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη,
    η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας,
    η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας,
    η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ.,
    η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από τρομοκρατικές ενέργειες,
    η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων,
    η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών,
    η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου,
    η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι κάτωθι ασφαλιστικές καλύψεις για την ασφάλεια αυτοκινήτου:

    η κάλυψη οδικής βοήθειας,
    η κάλυψη νομικής προστασίας,
    η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρία ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί. Επειδή οι επιλογές σας είναι πολλές και οι συνδυασμοί των καλύψεων μπορεί να διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, σας συνιστούμε να ζητάτε επισταμένως διευκρινίσεις για την έκταση της κάλυψης που σας προσφέρει η κάθε επιλογή.
© 2014 asfaleiaautokinitou.net  |
Ασφαλειες Αυτοκινητων asfaleiaautokinitou.net
asfaleiaautokinitou.net - Blog