Ασφάλιση Αυτοκινήτου

-Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

    εμπλέκονται μόνο δύο οχήματα στο τροχαίο ατύχημα,
    οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής,
    η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500
ανά ατύχημα, η δε αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 5.000 για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 15.000 συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα.
© 2014 asfaleiaautokinitou.net  |
Ασφαλειες Αυτοκινητων asfaleiaautokinitou.net
asfaleiaautokinitou.net - Blog