Ασφάλιση Αυτοκινήτου

-Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα που θα πληρώσω;

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων (τιμολόγηση) γίνεται ελεύθερα από κάθε ασφαλιστική εταιρία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι:

    η ηλικία του οδηγού
    η χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φορτηγό κ.λ.π.)
    τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής κ.λ.π.)
    το ιστορικό ζημιών
    o τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων
    η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί

Βασικός, επίσης, παράγοντας τιμολόγησης είναι τα όρια κάλυψης (ασφαλιστικά ποσά), τα οποία αναλαμβάνει να καλύψει η κάθε ασφαλιστική εταιρία.

Όπως έχει ήδη σημειωθεί (βλ. αναλυτικότερα σχετική ερώτηση στην Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου), τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου ρυθμίζονται με Νόμο, ο οποίος πρόσφατα εναρμονίστηκε (με το ν. 3746/2009) με την 5η Κοινοτική Οδηγία και προβλέπει τη σταδιακή αύξηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων, μέχρι την 01.06.2012.

Οι ανωτέρω επερχόμενες υποχρεωτικές αυξήσεις των ορίων κάλυψης συνιστούν αναμφισβήτητα αύξηση του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η οποία, όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα εκτιμηθεί και θα αξιολογηθεί από κάθε ασφαλιστική εταιρία χωριστά, η οποία και εν τέλει θα προσδιορίσει το ύψος των ασφαλίστρων που θα ζητήσει για την παροχή της κάλυψης αυτής.
© 2014 asfaleiaautokinitou.net  |
Ασφαλειες Αυτοκινητων asfaleiaautokinitou.net
asfaleiaautokinitou.net - Blog